Törzsvásárlói program

 

TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM

 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Mill-R Papír Irodaellátó Kft. (székhelye: 1085, Budapest, József krt. 31/a adószám: 23472437-2-42 – a továbbiakban: Mill-R Papír) által biztosított törzsvásárlói kártya felhasználásával kapcsolatban.

1. A törzsvásárlói kártya igénylése: Törzsvásárlói kártyát igényelhet minden 14. életévét betöltött, fogyasztónak minősülő természetes személy. A törzsvásárlói kártya igénylésének feltétele a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása. A kártya igényléséhez az igénylőnek legalább a nevét és a lakcímét, email címét meg kell adnia, ezen adatok szolgáltatása hiányában az igénylés befogadását a Mill-R Papír megtagadhatja. Igénylő aláírásával hozzájárul, hogy a Mill-R Papír, e-mail címét marketing célra felhasználja. A Mill-R Papír az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. 

2. Regisztráció menete: Vásárló a Mill-R Papír bármelyik üzletében igényelhet regisztrációs lapot. A Mill-R Papír dolgozója tájékoztatja a vásárlót a kitöltés menetéről és felhívja a figyelmét arra, hogy minden sort pontosan, maradéktalanul töltsön ki.

3. A törzsvásárlói kártya használata: A törzsvásárlói kártya birtokosa a kártya használata révén jogosult a Mill-R Papír által biztosított kedvezmények igénybe vételére. Az aktuális kedvezményekről e-mailben értesülhet  A kártyabirtokos a Mill-R Papír üzletekben történt vásárlásai során 5% kedvezményt kap, amennyiben a pénztárnál a fizetést megelőzően bemutatja a kártyáját. Akciós termékekre a kedvezmény nem vonatkozik.

4. A kártyabirtokos a kártya elvesztése, sérülése vagy megsemmisülése esetén egy alkalommal ingyenesen újabb törzsvásárlói kártyát igényelhet, ebben az esetben a Mill-R Papír a korábbi kártyát érvényteleníti és új sorszámmal ellátott kártyát bocsájt az igénylő rendelkezésére.  Az elvesztett kártyát egy alkalommal díjmentesen pótoljuk, minden további kártya 1000 Ft/db egységáron igényelhető.

5. A szerződés időtartama, megszűnése: A törzsvásárlói kártya felhasználására vonatkozó jelen szerződés a felek között határozatlan időre jön létre, a szerződést a kártyabirtokos bármikor, indoklás nélkül jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani. A Mill-R Papír úgyszintén bármikor jogosult a jelen szerződés indoklás nélküli felmondására. Egyedi esetben a Mill-R Papír a felmondásról e-mail-ben értesíti a kártyabirokosokat. Amennyiben a Mill-R Papír a törzsvásárlói program befejezése mellett dönt és emiatt valamennyi kártyabirtokossal kötött megállapodást felmondja, a felmondásról és a törzsvásárlói program befejezéséről előzetesen 30 nappal a www.irodacucc.hu honlapon, valamint a Mill-R Papír üzleteiben tájékoztatja a kártyabirtokosokat. A törzsvásárlói program befejezésének időpontja a tájékoztatóban megjelölt időpont. A tájékoztató közzétételének időpontját követően a továbbiakban törzsvásárlói kártya nem igényelhető.

6. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása: A Mill-R Papír jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására az általa nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében. A Mill-R Papír előzetesen a www.irodacucc.hu honlapon, hirdetéssel tájékoztatja a kártyabirtokosokat az ÁSZF módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított ÁSZF elérhetőségét, a kártyabirtokosokat megillető, azonnali hatályú felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást. Amennyiben a kártyabirtokos a módosítást nem kívánja elfogadni, a tájékoztatóban megjelölt hatályba lépési határidőtől számított 30 napon belül azonnali hatállyal jogosult írásban felmondani a szerződést. A határidő lejárta után az ÁSZF módosítását a kártyabirtokos részéről elfogadottnak kell tekinteni.

7. Ajánlatok, kedvezmények postai kiküldése: Az elektronikus küldemények kiküldése a kártyabirtokos által a Mill-R Papír számára legutóbb megadott email címre, a postai küldemények kiküldése mindig a Mill-R Papír számára legutóbb megadott postai címre történik. Amennyiben a kártyaigénylő külföldi lakcímet ad meg a Mill-R Papír számára, a Mill-R Papír, nem vállalja küldemények, ajánlatok, csomagok postai kiküldését. Az esetleges címváltozást a kártyabirtokos postai úton vagy e-mailben jelentheti be. A Mill-R Papír nem vállalja a felelősséget a címváltozás be nem jelentéséből származó károkért. A küldeményeket a Mill-R Papírnak nem áll módjában pótolni. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak. Budapest, 2015. május. 01.